Free Video Cutter Joiner

Free Video Cutter Joiner

Miễn phí
Remove fragments from videos or merge multiple videos together
Người dùng đánh giá
4.1  (80 bình chọn)
Bình chọn của bạn
Điểm
5.6
Phiên bản mới nhất:
10.6 (Xem tất cả)
Phần mềm này nhận được 4 giải thưởng
Edit video files by cutting away the unwanted parts from them or joining files together. The tool works with MOV, MP4, AVI, FLV, VOB, WMV, 3GP and other formats.
Free Video Cutter Joiner là một chương trình tự do cho phép anh để anh cắt lớn video các tập tin và bỏ vi không mong muốn phụ tùng như quảng cáo, outtakes và kéo. Free Video Cutter Joiner làm được gì với nhiều hồ sơ định dạng như AVI, MPEG, MP4, WMV, 3GP và FLV.
Thông tin được cập nhật vào: